APPS VOOR AFASIE:

Omdat ik zelf afasie heb en kennis heb van ICT, ben ik me gaan verdiepen in digitale hulpmiddelen voor mensen met afasie. Om communiceren gemakkelijker te maken kun je een app gebruiken. Voor sommige mensen zijn apps zelfs de enige vorm van communiceren. Er zijn heel veel apps, maar ze zijn niet makkelijk te vinden. Zo kwam ik op het idee om een site te maken waarop veel apps bij elkaar staan. Elke app heeft een linkje naar de site waar ik het gevonden heb en daar vind je meer informatie over de app. Deze apps schrijf ik niet zelf, maar ik verzamel ze. Ik doe geen vergelijkend warenonderzoek, maar probeer te kijken wat de juiste app voor de juiste gebruiker is.
Iedereen is welkom op mijn site, maar ook mensen die gewoon praten moeilijk of onmogelijk vinden.

Voordat een app gebruikt wordt zal de logopedist kijken of de apps nuttig kunnen zijn voor een cliënt. Als dit het geval is, dan kun je informatie inwinnen bij een leverancier van communicatie hulpmiddelen, deze heeft mensen in dienst die gespecialiseerd zijn. Deze mensen zijn wel min of meer afhankelijk van het bedrijf dat hen betaalt.
                              

Naast een logopedist of leverancier kan ik, als ervaringsdeskundige, ook meedenken bij de keuze voor een passende app. En zo nodig, kan ik helpen bij het oefenen met de app. Dat doe ik op vrijwillige basis, ik vraag alleen reiskostenvergoeding. Mocht je een vraag hebben op dit gebied, dan kun je mij mailen op: contact@appsvoorafasie.nl. Samen kunnen we dan bespreken of ik iets voor je kan doen.

 

APPS:

Een mobiele applicatie of kortweg app, is een
computerprogramma ontworpen om te draaien op een smartphone, smartwatch, tablet of een ander mobiel apparaat.

 

AFASIE:

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Anderen spreken juist wél veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen.
Alleen wanneer de afasie zeer ernstig is, kan iemand echt helemaal niet meer spreken.

Afasie is meestal het gevolg van niet aangeboren hersenletsel.
De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel. Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk.